[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

14.11.2018

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaprasza wspólnie z firmą Elsevier Polska na bezpłatne szkolenie pt. "SciVal jako pomoc dla naukowców i pracowników administracji zaangażowanych w prowadzenie badań". SciVal to narzędzie służące do analizy dorobku naukowego w bazie Scopus Elsevier, zakupione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. SciVal umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Data szkolenia: 26 listopada 2018 r.
Godzina: 12.00-14.00
Miejsce: Biblioteka Główna UP w Lublinie, s. 116 (I p.)

Prowadzący: Katarzyna Kryszczuk

Zapisy odbywają się przez:
FORMULARZ REJESTRACYJNY


Ogólny plan szkolenia:
1. Podstawowe informacje o osiągnięciach naukowych w bazie SciVal - omówienie zasobów narzędzia SciVal i wskaźników bibliometrycznych wykorzystywanych do oceny dorobku naukowego.
2. Zwiększenie widoczności - porządkowanie profilu autora i instytucji (moduł Overview).
3. Prezentacja doskonałości badawczej - szukanie czynników różnicujących (moduł Overview/Topics), analiza porównawcza z podobnymi instytucjami z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników ilościowych (moduł Benchmarking).
4. Znajdywanie współpracowników - przedstawienie już istniejącej współpracy, znalezienie nowych możliwości (moduł Collaboration).
5. Zrozumienie obszarów badawczych - szczegółowe omówienie tematów i obszarów badawczych (moduł Research Areas).
6. Dzielenie się wiedzą w organizacji - tworzenie i udostępnianie raportów.
7. Podsumowanie szkolenia i przedstawienie następnych kroków.

W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań, a także uzyskania pomocy w wykonaniu wyszukiwania. Istnieje możliwość uzyskanie certyfikatu po szkoleniu.


« wstecz