[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

18.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Teorii Eksperymentu i Biometrii

18.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii i Maszyn Spożywczych na Wydziale Inżynierii Produkcji

16.01.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bernadety Wojdyło-Kotwicy na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej:  "Badania naturalnych zbiorowisk grzybów w strefie korzeniowej koniczyn i traw na glebie torfowo-murszowej"

13.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

05.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Agrobioinżynierii

05.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Maszyn i Urządzeń Rolniczych

05.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Maszyn i Urządzeń Rolniczych

30.12.2011

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin na Wydziale Agrobioinżynierii

30.12.2011

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska na Wydziale Agrobioinżynierii

30.12.2011

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska na Wydziale Agrobioinżynierii