[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

22.02.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Elżbiety Rusinek Tytuł rozprawy: "Wpływ ekstraktu z grejpfruta oraz tarczycy bajkalskiej na wskaźniki hematologiczne i biochemiczne oraz efekty produkcyjne indyczek”.

20.02.2012
30.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

27.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

27.01.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Paula na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: "Rola osadów ściekowych i wapna poflotacyjnego w zagospodarowaniu gruntów z okolic kopalni siarki"

27.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Anatomii i Histologii Zwierząt Wydz. Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

27.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

26.01.2012

NOWE ZASADY OBSŁUGI SESJI PRZEZ PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH.

26.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Ogólnej Uprawy Roli i Roślin na Wydziale Nauk Rolniczych w Zamościu

26.01.2012