[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

27.04.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Liśkiewicza Tytuł rozprawy: "Analiza ilościowa i jakościowa jagniąt rzeźnych z chowu masowego na Lubelszczyźnie"

24.04.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Mateusza Marcia "Badania nad wpływem wyciągu z jezówki purourowej (Echinacea Purpura) na odporność pszczół miodnych (Apis Mellifera L.; Apidea) porazonych przez Varroa Destructor i leczonych apiwarolem".

20.04.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Grety Skrzypek, nt "Rozmieszczenie oraz intensywność inwazji Trichinella spiralis i Trichinella pseudospiralis w mięsniach królików doświadczalnie zakazonych"

16.04.2012

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Magdaleny Stelmaszczuk pt.: "Mikrorozmnażanie wybranych gatunków ozdobnych czosnku (Allium L.)"

16.04.2012

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Małgorzaty Witek pt.: "Wpływ wybranych czynników na rozmnażanie, wzrost i kwitnienie Kohleria amabilis (Plantch. et Linden) Fritsch"

03.04.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Ćwikły na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ różnych metod odchwaszczania oraz ochrony roślin na wzrost, plonowanie i wybrane cechy jakościowe żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.)"

28.03.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Raczyńskiej Tytuł rozprawy: "Opracowanie biologicznych metod oczyszczania powietrza wentylacyjnego z chlewni przy użyciu złóż biofiltracyjnych".

13.03.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej lek. wet. Agnieszki Pomorskiej nt. "Analiza wybranych wskaźników zdrowia źrebiąt w okresie od urodzenia do odsadzenia"

02.03.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Jarosińskiej Tytuł rozprawy: "Baza surowcowa i jakość produktów wybranych spółdzielni mleczarskich regionu lubelskiego z uwzględnieniem wpływu niektórych czynników".

29.02.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Ryszarda Rachwałowskiego Tytuł rozprawy: "Wpływ warunków środowiskowych na efektywność gospodarki łowieckiej populacjami zwierzyny grube w rejonach hodowlanych Lubelszczyzny”.