[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

23.11.2012
23.11.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Wójcik Tytuł rozprawy: "Przydatność technologiczna i wartość odżywcza mleka krów 4 ras utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych i żywionych systemem TMR".

16.11.2012

 

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjął uchwałę o utworzeniu kursu dokształcającego: Masaż sportowy i relaksacyjny koni. Celem kursu jest poznanie aparatu ruchu konia w kontekście fizjologii pracy mięśni, umiejętność oceny skuteczności treningu w rozwoju sylwetki sportowej konia, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu sportowego i relaksacyjnego, poznanie termowizji jako metody wspomagającej dobór odpowiedniego masażu do indywidualnych potrzeb organizmu konia. Absolwenci kursu mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach sportów konnych, torach wyścigowych, szpitalach dla koni i in.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.cku.up.lublin.pl

 

-------------------------------------------

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Głęboka 31, pok. 126, 20-950 Lublin
tel. 081 445 66 30
e-mail: cku@up.lublin.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek  7.00-15.00

09.11.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Marii Wójciak pt. "Probiotyki w produkcji kiełbasy dojrzewającej"

06.11.2012

Uroczyste Wręczenia Odznaczeń Państwowych oraz Dyplomów Doktora Habilitowanego - fotoreportaż

Promocja Doktorów i Wręczenie Dyplomów Wyróżniającego się Absolwenta UP w Lublinie - fotoreportaż

31.10.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Ireneusza Kornasa na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Ocena czynników kształtujących odpływ azotu mineralnego z gleb użytków rolnych Lubelszczyzny"

31.10.2012

Konferencja "Eksport świeżych i mrożonych owoców"