[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

28.11.2011

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Rostek-Sycz, tytuł rozprawy: "Wpływ karnityny i mannanoligosacharydów na wybrane parametry krwi i efekty produkcyjne indyczek"

24.11.2011
23.11.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zygmunta Adrianka na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Oddziaływanie niektórych właściwości gleby na zawartość kadmu i ołowiu w wybranych roślinach uprawnych na obszarze antropopresji przemysłowej"

15.11.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Zuzańskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ nawożenia siarką na plonowanie i skład chemiczny kupkówki pospolitej w warunkach zróżnicowanego zaopatrzenia roślin w azot"

14.11.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Zakładzie Melioracji i Kształtowania Środowiska

09.11.2011

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

08.11.2011

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu.

07.11.2011

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Solan - tytuł rozprawy: "Wpływ warunków środowiskowych na wskaźniki produkcyjne i zdrowotne bydła opasowego w gospodarstwie ekologicznym w województwie lubelskim".

07.11.2011

Konkurs - Adiunkt w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

28.10.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Marii Jakubczyk pt. "Identyfikacja peptydowych inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) otrzymanych w wyniku hydrolizy białek wybranych roślin"