[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

20.12.2011

Bilansowanie i dystrybucja odczynników chemicznych, alkoholi i gazów laboratoryjnych UP w Lublinie oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tego zakresu, w tym:

1)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z dystrybucją i zakupem odczynników chemicznych, alkoholi i gazów laboratoryjnych, przygotowywanie dokumentacji do procedur przetargowych, współpraca z Sekcją ds. Zamówień Publicznych i Magazynem UP w Lublinie.

 

2)   nadzór nad stanem zapasów odczynników chemicznych, alkoholi i gazów laboratoryjnych  w Magazynie Centralnym UP w Lublinie.

 

3)        nadzór i współpraca z firmami zewnętrznymi dostarczającymi odczynniki chemiczne, alkohole i gazy laboratoryjne w ramach umów, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania Uczelni.

 

Wymagania wobec kandydata:

 

1.      ukończone studia wyższe chemiczne.

 

1)      znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych,

2)      umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów prawnych dotyczących zajmowanego stanowiska,

3)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych, znajomość obsługi komputera oraz pakietu biurowego (edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego),

4)      aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,

5)      umiejętność i doświadczenie w obsłudze interesantów,

6)      co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, dotyczące odczynników chemicznych, alkoholi i gazów laboratoryjnych

           

 

Wymagane dokumenty:

1.      CV i odpis dyplomu ukończenia studiów.

2.      List motywacyjny.

3.      Dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosi się o składanie dokumentów w terminie do dnia 10 stycznia 2012r. na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dział Spraw Pracowniczych

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

 z dopiskiem na kopercie ,, Oferta pracy na stanowisko referent ds. odczynników chemicznych”.


« wstecz