[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

05.10.2010

Konkurs otwarty stanowisko asystenta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

20.09.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Teorii Eksperymentu i Biometrii

13.09.2010

Konkurs otwarty na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt.

08.09.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii i Zarządzania

07.09.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Powroźnik na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ terminu siewu polskich i zagranicznych gazonowych odmian traw na ich początkowy wzrost i rozwój oraz przezimowanie i aspekt ogólny murawy”.

03.08.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta  w Katedrze Fizyki,  Zakładzie Fizyki Stosowanej

12.07.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Matematyki

07.07.2010

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Przemysława Jankowskiego. Tytuł rozprawy: "Porównanie wyników odchowu cieląt rasy Angus i mieszańców F1 i ocena ich przydatności do produkcji wołowiny kulinarnej".

06.07.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

06.07.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (2)