[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

16.05.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Sykut na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Allelopatyczne oddziaływania wybranych gazonowych odmian traw na trwałość i walory estetyczne trawnika”

11.05.2012

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Małgorzaty Janiuk pt.: "Entomofauna zasiedlająca borówkę wysoką (Vaccinium corymbosum L.) na plantacjach w okolicy Lublina"

09.05.2012

Obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Katarzyny Humelt - temet: "Wpływ nieswoistej immunostymulacji na wybrane parametry immunologiczne oraz efekt reprodukcyjny u klaczy w przebiegu naturalnego zakażenia  EHV 1"

27.04.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Liśkiewicza Tytuł rozprawy: "Analiza ilościowa i jakościowa jagniąt rzeźnych z chowu masowego na Lubelszczyźnie"

24.04.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Mateusza Marcia "Badania nad wpływem wyciągu z jezówki purourowej (Echinacea Purpura) na odporność pszczół miodnych (Apis Mellifera L.; Apidea) porazonych przez Varroa Destructor i leczonych apiwarolem".

20.04.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Grety Skrzypek, nt "Rozmieszczenie oraz intensywność inwazji Trichinella spiralis i Trichinella pseudospiralis w mięsniach królików doświadczalnie zakazonych"

16.04.2012

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Magdaleny Stelmaszczuk pt.: "Mikrorozmnażanie wybranych gatunków ozdobnych czosnku (Allium L.)"

16.04.2012

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Małgorzaty Witek pt.: "Wpływ wybranych czynników na rozmnażanie, wzrost i kwitnienie Kohleria amabilis (Plantch. et Linden) Fritsch"

03.04.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Ćwikły na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ różnych metod odchwaszczania oraz ochrony roślin na wzrost, plonowanie i wybrane cechy jakościowe żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.)"

28.03.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Raczyńskiej Tytuł rozprawy: "Opracowanie biologicznych metod oczyszczania powietrza wentylacyjnego z chlewni przy użyciu złóż biofiltracyjnych".