[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

04.07.2012

Szkolenie uzupełniające w programie Bazus

26.06.2012
22.06.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marzeny Tomaszewskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Ocena wpływu dolistnej aplikacji nawozów i preparatu Caramba 60 SL na wybrane cechy biometryczne roślin rzepaku oraz plony nasion i zawartość tłuszczu"

12.06.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Szymona Chmielewskiego na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: "Zastosowanie systemów informacji przestrzennej do badań zmian struktury użytkowania ziemi Równiny Włodawskiej w latach 1971-2007"

06.06.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Kozioł pt. „Stymulacja wzrostu bakterii fermentacji mlekowej przez preparaty białkowe i jej wpływ na właściwości fizykochemiczne mlecznych napojów fermentowanych”

05.06.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Kochmana Tytuł rozprawy: "Wpływ preparatów energetycznych na wydajność, skład mleka oraz wybrane wskaźniki krwi krów".

05.06.2012

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Margot Dudkiewicz pt.: "Dendroflora i koncepcja rewaloryzacji siedmiu wybranych zespołów pałacowo-parkowych i założeń dworsko-ogrodowych na terenie powiatu łęczyńskiego"

30.05.2012
Zgłoszenia do 11 czerwca. Projekt przewiduje wynagrodzenie dla stażystki (3000 zł/mc), które w całości jest finansowane przez Unię Europejską.
30.05.2012

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Artura Mazurka pt.: Wykorzystanie techniki polarograficznej do oznaczania witaminy C w żywności

22.05.2012
W związku z realizacją projektu "Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów", którego UP w Lublinie jest partnerem, zapraszamy nauczycieli akademickich do zgłaszania się na szkolenie