[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

14.10.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Falkowskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska tytuł rozprawy doktorskiej:  "Biogeochemia azotu w ekosystemach rejonu oddziaływania Zakładów Azotowych Puławy S.A."”

14.10.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Harasim na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ wybranych retardantów na plonowanie i zachwaszczenie pszenicy ozimej"

06.10.2011

Asystent w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Zakładzie Melioracji i Kształtowania Środowiska

08.09.2011

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Roślin Ozdobnych Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

07.09.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

05.09.2011

Ponowny instruktaż BAZUS - 13 września

02.09.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Energetyki i Pojazdów

30.08.2011

Pismo prorektora ds. studenckich i dydaktyki w sprawie uzupełniania danych w aplikacji Bazus

29.08.2011

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

22.08.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Turystyki i Rekreacji