[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

24.06.2013
20.06.2013

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Tkaczyk na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki Tytuł rozprawy doktorskiej : "Ocena wybranych reakcji behawioralnych świń w zróżnicowanych systemach chowu w aspekcie dobrostanu "


20.06.2013

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Mileny Józwik na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki Tytuł rozprawy doktorskiej : "Wpływ ferm różnych gatunków zwierząt gospodarskich na bakteriologiczne zanieczyszczenia środowiska".

20.06.2013

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Przemysława Romiszewskiego nt." Wpływ doświadczalnie wywołanego zapalenia na stan swoistej odporności humoralnej u psów szczepionych przeciwko nosówce i parwowirozie"

13.06.2013

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Miduch na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki Tytuł rozprawy doktorskiej : "Wpływ suplementacji mieszanki paszowej koncentratem białkowo- ksantofilowym (PX) na wartość rzeźną i wybrane wskaźniki krwi koźląt".

13.06.2013

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jolanty Juszczak na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Agroturystyka a wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych powiatów w województwie lubelskim"

11.06.2013
  
06.06.2013uslugi
05.06.2013

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Anny Łojszczyk-Szczepaniak nt. "Rentgenometryczna ocena stawów kolanowych u pracujących owczarków niemieckich"

05.06.2013

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Beaty Lisieckiej-Żuchowicz nt. "Aktywność metaboliczna wątroby oraz kształtowanie się wybranych wskaźników immunologicznych i białek ostrej fazy u świń w oparzeniu i nekretomii"