[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników


Uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione roczne pilotażowe licencje do narzędzi bibliometrycznych:
- InCites (dodatek do bazy Web of Science), narzędzie do analizy danych z bazy Web of Science, które pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne. Wymaga założenia konta osobistego - szczegółowe informacje.


- SciVal (dodatek do bazy Scopus), narzędzie do analizy danych z bazy Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki. Dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego - szczegółowe informacje.


Dodatkowo licencja krajowa Springer została rozszerzona tak, że obecnie istnieje dostęp do m. in. ponad 112 000 e-książek anglojęzycznych ze wszystkich roczników.
 


Serdecznie zapraszamy do korzystania.


« wstecz