[ MENU DODATKOWE ]Centrum Transferu Technologii UP

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-445-62-51, 81-445-62-50
e-mail: komercjalizacja@up.lublin.pl
Dyrektor Centrum: mgr inż. Iwona Niezgoda, Dyrektor Centrum
tel. 81-445-62-51
e-mail: iwona.niezgoda@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy