Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-07
e-mail: bohdan.dobrzanski@up.lublin.pl
Kierownik: prof.dr hab. Bohdan Dobrzański, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-531-96-80
e-mail: bohdan.dobrzanski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Adiunkci

Pracownicy

  • inż. Anna Janisz, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-84
    e-mail: anna.janisz@up.lublin.pl
  • Józef Kukuryka, pracownik gospodarczy, tel. 81-461-00-61, w. 141
  • dr Piotr Sienkiewicz, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61, w.141

Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Justyna Tomala-Wieniarska, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-40