Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81-445-69-64
e-mail: katedra.warzywnictwa@up.lublin.pl
Kierownik: prof.dr hab. Halina Buczkowska, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-69-64
e-mail: halina.buczkowska@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Agnieszka Najda, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-883-67-07
  e-mail: agnieszka.najda@up.lublin.pl / Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich
 • dr hab. Andrzej Sałata, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-66-31
  e-mail: andrzej.salata@up.lublin.pl
 • dr hab. Ewa Zalewska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-40
  e-mail: ewa.zalewska@up.lublin.pl

Adiunkci

Pracownicy

 • dr Barbara Mysiak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-71-51, 81-461-00-61 w.246
  e-mail: barbara.mysiak@up.lublin.pl / Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich
 • mgr inż. Anna Orzechowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-13
  e-mail: anna.orzechowska@up.lublin.pl

Profesorowie emerytowani

 • prof.dr hab. Jan Dyduch, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-13
 • prof.dr hab. Marian Kossowski, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-13
 • prof. dr hab. Helena Łabuda, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-13
 • prof.dr hab. Maria Tendaj, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-13