[ MENU DODATKOWE ]


OGŁOSZENIA

12.09.2018

Zapytanie nr CN/ZP/5/2018/ZPU

 

Zapytanie ofertowe z dnia 11.09.2018 dotyczące wyboru wykonawcy świadczącego usługi cateringowe w trakcie szkoleń realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych oraz w ramach projektu pt. „EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY - Praktyczna edukacja chemii w laboratorium” Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020:

 

 


« wstecz