[ MENU DODATKOWE ]


OGŁOSZENIA

28.05.2019

 

 


 

 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13

 

ZAPRASZA
 
do złożenia rozpoznania cenowego na:
wykonanie, dostawę i montaż regńów fitotronowych na potrzeby realizacji projektu ,,Ochrona cryI7rLa aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovandą vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny,
nr POI S 02. 04. 00-00-003 4/ 1 8
(na podstawie art, 4 pk. B ustaw - Prawo zamówień publicznych)
 

 
DO POBRANIA: 

1. ogłoszenie

2. oferta

 

 

 


« wstecz