[ MENU DODATKOWE ]


OGŁOSZENIA

14.10.2015pracownicy

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UP nr 44/2010 wraz załącznikami oraz zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Rektora nr 57/2015, a także stosowanie się do przepisów zawartych w wyżej wymienionych aktach prawnych, które dostępne są w zakładce Pracownicy --> Ochrona Danych Osobowych.

 

 

Z poważaniem

mgr Agnieszka Gołębiowska

Administrator Bezpieczeństwa Informacji


« wstecz