Menu

Oferty pracy w kraju

13.06.2019

Lublin - praca w Dziale Logistyki i Obsługi Klienta

13.06.2019

 Polska Izba Przemysłu Targowego od ponad 25 lat dba o promocję przemysłu wystawienniczego. Działając jako izba gospodarcza przedsiębiorców szeroko pojętej branży targowej przypomina o najważniejszych wartościach, jakie niosą ze sobą targi dla społeczeństwa i gospodarki. Nasze projekty kierujemy do różnych grup odbiorców – nie tylko profesjonalistów z branży, ale także do młodych ludzi, którzy w przyszłości być może zdecydują się na podjęcie pracy w przemyśle wystawienniczym.

Dbając o rozwój i promocję przemysłu wystawienniczego w Polsce, wsłuchując się w oczekiwania naszych firm członkowskich, które poszukują młodych, ambitnych, kreatywnych pracowników, a także wierząc że studenci, którzy zdobywają wiedzę teoretyczną kształcąc się na Państwa uczelni będą chcieli odbyć także praktykę zawodową biuro Polskiej Izby Przemysłu Targowego uruchomiło NA STRONIE PIPT zakładkę „Kariera”, gdzie zainteresowane osoby znajdą oferty pracy lub stażu w firmach członkowskich PIPT.

12.06.2019

Lublin - specjalista ds. systemów jakości

11.06.2019

Dębina koło Leśniowic - agronom

11.06.2019

Lubań, woj. Pomorskie - doradcy w produkcji rolniczej (produkcja roślinna i zwierzęca

11.06.2019

Lublin - młodszy specjalista ds. obsługi projektów

10.06.2019

Warszawa - Specjalista do spraw obsługi asystenckiej Pełnomocnika Rządu ds. Prezydencji Konferencji Stron

10.06.2019

Warszawa - praktyki, wolontariat przy obsłudze konferencji COP

10.06.2019

Warszawa - Główny specjalista do spraw ochrony przed polami elektromagnetycznymi w Ministerstwie Srodowiska

07.06.2019

Lublin - telefoniczna promocja szkoleń