[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

12.05.2017biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Karrara Imada Abdulsahib Al - Shammari, MSc Tytuł rozprawy doktorskiej: „The use of chosen plant extracts in various aspects of Japanese quail production” „Wykorzystanie wybranych ekstraktów roślinnych w różnych aspektach użytkowania przepiórki japońskiej”

 

08.05.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Libery na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: Technologia karkówki wieprzowej fermentowanej przy udziale probiotyków z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium".

10.04.2017biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mohammeda Jard Kadhim, MSc Tytuł rozprawy doktorskiej: „The effect of propolis and bee poleen on selected production parameters in Japanese quail (Coturnix japonica)”. „Wpływ propolisu oraz pyłku pszczelego na wybrane parametry produkcyjne przepiórek japońskich (Coturnix japonica)”.

14.03.2017weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Marcina Zająca na stopień doktora nauk weterynaryjnych tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena występowania korelacji pomiędzy klinicznym nasileniem zmian skórnych ocenianych metodą CADESI 03 a wybranymi parametrami biofizycznymi skóry w przebiegu atypowego zapalenia skóry psów

 

10.03.2017wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza mgr inż. Agaty Blicharz-Kani na temat „Kształtowanie cech fizykochemicznych bulw topinamburu (Helianthus tuberosus L.) zróżnicowaną obróbką cieplną”

 

22.02.2017biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Piotra Pastuszki Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych czynników na wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka koziego, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji tłuszczowej”.

 

31.01.2017agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bernadetty Bienii na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie argonomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Efektywność nawożenia dolistnego wybranych odmian ziemniaka w warunkach Podkarpacia"

 

09.12.2016weterynaria

publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Andrzeja Żmudy na stopień doktora nauk weterynaryjnych tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ bezobjawowych zakażeń norek wirusem choroby aleuckiej na odporność humoralną po szczepieniu przeciwko nosówce"

 

05.12.2016foodscience

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Skrzypczak na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie wybranych szczepów Lactobacillus helveticus w serowarskich kulturach starterowych”.

 

02.12.2016biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Pastwy Tytuł rozprawy doktorskiej: „Polimorfizm wybranych genów osi somatotropowej i stresu u świń rasy puławskiej”.