[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

11.01.2018ogrodnictwo

 

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Ali Hamood Thanoon pt.: „Wpływ grzybów endomykoryzowych na wzrost, plon i zdrowotność pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.)” 

29.11.2017biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Barteckiego Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badanie skuteczności biofiltracji związków odorogennych powietrza w podmiejskiej oczyszczalni ścieków”.

23.11.2017ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Sylwii Łukawskiej - Sudoł pt.: „Tuberyzacja dalii zmiennej (Dahlia pinnata Cav.) w zależności od typu sadzonki” 
 

23.11.2017ogrodnictwo


Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Michała Kotera pt.: „Wpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego oraz mikoryzy na wzrost i stopień odżywienia wybranych gatunków roślin ozdobnych z rodziny wrzosowatych Ericaceae”
 

09.11.2017ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż.  Anny Jeżak pt.: „Kwitnienie i pożytek pyłkowy gatunków runa lasu grądowego Tilio-Carpinetum Tracz.” 
 

26.09.2017biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Damiana Zielińskiego Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza zachowań norek amerykańskich (Neovision vision) w aspekcie ich cech użytkowych i funkcjonalnych”. 

26.09.2017biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Piątka Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność pracy hodowlanej w stadach bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno- białej w OHZ Dębołęka sp. z o.o.”

08.09.2017foodscience

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Durak-Dados na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: „Interakcje bioaktywnych składników kawy i wybranych dodatków funkcjonalnych jako czynnik modyfikujący potencjalną aktywność biologiczną”.

08.09.2017foodscience

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Sęczyka na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: „Interakcje związków fenolowych ze składnikami matrycy jako czynnik determinujący jakość żywności fortyfikowanej”.

26.06.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mileny Anny Bajdy Tytuł rozprawy doktorskiej: „Obraz morfologiczny oraz wskaźniki biochemiczne wybranych tkanek matek pszczoły miodnej w zależności od wieku i statusu reprodukcyjnego”.