[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

15.05.2014weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Marcina Bojarskiego na stopień  doktora nauk weterynaryjnych, tytuł pracy doktorskiej: "Analiza wybranych wskaźników homeostazy wewnątrzustrojowej świni w przebiegu uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS) wywołanej oparzeniem"

14.05.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karola Dawida Abramczyka na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki Tytuł rozprawy doktorskiej: „Chemiczne i mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza w chowie świń jako czynnik zagrożenia zdrowia zwierząt i ludzi”. 

12.05.2014agribio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Skiby na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Zmienność plonowania i jakość wybranych cech kilku odmian Helianthus tuberosus L. w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego".  

05.05.2014weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Łukasza Adamka na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza reakcji nadwrażliwości na alergeny Malassezia pachydermatis u psów z atopowym zapaleniem skóry". 

30.04.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tomasza Mazurkiewicza na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena skuteczności testu temperamentu w określaniu adopcyjnej przydatności psów utrzymywanych w warunkach schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

W dniu 18 czerwca 2014 roku o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (nr 15), ul. Skromna 8 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamili Borowiec pt.: „Aktywności anty-cholinoesterazowe, przeciwutleniające i przeciwcukrzycowe owoców borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.) w kontekście choroby Alzheimera”.
16.04.2014ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Katarzyny Goliszek pt.: "Występowanie czerwców (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea) na drzewach i krzewach ozdobnych z uwzględnieniem gatunków obcych i inwazyjnych". 

14.04.2014agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Puchały na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska; tytuł rozprawy doktorskiej: "Właściwości biochemiczne gleb parków miejskich na terenach podlegających zróżnicowanym wpływom antropogenicznym. 

18.03.2014weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jacka Wawrzykowskiego na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Charakterystyka i znaczenie biologiczne dysmutazy ponadtlenkowej z jaj kurzych"

 

 

18.03.2014weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Marty Giergiel na stopień doktora nauk weterynaryjnych , tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ płci i wieku na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w tkankach bydła"