[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

19.09.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marzeny Cebera Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena stanu emocjonalnego koni arabskich czystej krwi w aspekcie ich dzielności wyścigowej”.

17.09.2014wipro

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Józefa R. Witczaka nt. "Wartościowanie zawodowego ryzyka w gospodarowaniu odpadami".

 

 

08.09.2014wipro

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Andrzeja Mariana Łukaszczyka na temat "Problemy i uwarunkowania budowy biogazowni rolniczej małej mocy".

 

05.09.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Natalii Smolczyk. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność stosowania drożdży gatunku Yarrowia lipolytica w żywieniu prosiąt”. 

 

20.08.2014wipro

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Gizińskiej pt. „Efektywność hybrydowych oczyszczalni gruntowo – roślinnych” (przewód prowadzony jest w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza).

 

31.07.2014wnr

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Cybulskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena plonotwórczej roli siarki na tle wzrastających dawek azotu jako czynnik integrowanej produkcji pszenicy jarej”

 

02.07.2014agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Stachyry na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii, tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania nad wpływem komunalnego osadu ściekowego na plonowanie i jakość surowca energetycznego mozgi trzcinowatej (Phalaris arudinacea L.) i sorga uprawnego (Sorghum bicolor (L.) Moench ssp. bicolor) oraz na wybrane właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne gleby”
 

23.06.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Karoliny Nawrot. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Pierwotniaki w różnych typach jezior rybackich Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego”

06.06.2014weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Moniki Ziomek na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Wartość odżywcza mięsa ślimaków z rodzaju Cornu pozyskiwanych w Polsce"