[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

17.12.2014wipro

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Michała Piekarskiego pt. „Eksperymentalna weryfikacja modelowych charakterystyk mechanicznej deformacji ziarna zbóż”

15.12.2014agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Izabeli Jośko na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Toksyczność wybranych nanocząsteczek (ZnO, TiO2, Ni) w różnych matrycach środowiskowych”

10.12.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej lek.wet. Krzysztofa Chudzika. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ zróżnicowanego poziomu CO2 w czasie klucia na wybrane wskaźniki wylęgowości i zdrowotność brojlerów kurzych w początkowym okresie odchowu”.

28.11.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Mariusza Soszki Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność ekologicznego odchowu prosiąt i tuczu świń z wykorzystaniem własnych materiałów paszowych lub z dodatkiem certyfikowanych mieszanek uzupełniających”.

27.11.2014agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Watros na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena zawartości azotu mineralnego w glebach użytków zielonych na obszarach hydrograficznych Polski na tle innych upraw rolniczych”

06.11.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Solińskiej Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wybrane markery dobrostanu norek Neovison vison, ze skłonnością do otyłości w okresie okołoporodowym”. 

 

17.10.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Zofii Wolanciuk. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Polimorfizm ĸ- kazeiny i ß- laktoglobuliny u różnych ras krów i jego wykorzystanie do oceny wartości odżywczej i przydatności technologicznej mleka”.

09.10.2014agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Zielińskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska -  tytuł rozprawy doktorskiej: „Charakterystyka mikrobiologiczna ziaren i nasion roślin uprawnych podczas ich przechowywania w warunkach modelowych”

09.10.2014ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Grzegorza Chęcińskiego pt.: „Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na jakość wód zdegradowanych stawów”