UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

01.02.2017

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje warsztaty wnioskodawców w terminie 15 - 16 lutego br.

Pierwszego dnia omówione zostaną kwestie dotyczące przygotowania wniosku badawczo-innowacyjnego. Drugi dzień poświęcony zostanie kalkulacji kosztorysu projektowego. Szczegóły dotyczące ww. spotkań znajdą Państwo na stronie internetowej RPK Lublin. Aby zagwarantować sobie miejsce na wybranych warsztatach należy zgłosić swój udział w nich poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (http://www.rpklublin.pl/1158,15-lutego-2017-r; http://www.rpklublin.pl/1159,16-lutego-2017-r). Osoby, które chcą wziąć udział w obu warsztatach proszone są o wypełnienie zgłoszenia na każdy dzień osobno.


« wstecz