UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

24.01.2017

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki pt. Comparison of prevention, control, and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches. O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu.

 
Kraje uczestniczące w konkursie:
Belgia, Hiszpania, Holandia, Kanada, Irlandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Włochy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja
 
Harmonogram konkursu:
21 marca 2017 r. – termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals
maj 2017 – zaproszenie do składania wniosków pełnych
4 lipca 2017 r. – termin składania wniosków pełnych, tzw. full proposals
październik 2017 r. – wyniki konkursu
 
Dokumentacja konkursowa:
1.Call Text
2.Proposal Application Form
3.Specific Regulations
 
Jeden wspólny wniosek powinien zostać złożony przez koordynatora międzynarodowego konsorcjum za pomocą systemu elektronicznego.
 
Partner Search Tool:
Zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.
 
Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski:
1.Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
2.Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie JPI AMR, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 6-13).
3.Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie (UNISONO, s. 9-10).
4.Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN – 12 stycznia 2017 r. (1 EUR= 4,3728 PLN).
5.Projekty z udziałem naukowców z Polski mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy.
 
Kontakt:
dr Malwina Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9017
dr Jerzy Frączek, jerzy.fraczek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9165
 
Szczegółowe informacje na stronie:


« wstecz