UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

05.07.2017

Informujemy, że wszystkie osoby przygotowujące na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przedsięwzięcia projektowe są zobowiązane do ich zgłaszania do Centrum Nauki.

W celu ułatwienia procedury zgłaszania inicjatyw projektowych stworzone zostały odpowiednie formularze internetowe, które umieszczone są poniżej.

1. Formularz zgłoszenia projektu badawczego -->

2. Formularz zgłoszenia projektu badawczo-wdrożeniowego -->

3. Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego/ innego -->

4. Formularz zgłoszenia projektu inwestycyjnego -->

Zachęcamy do jak najszybszego przesłania odpowiedniego formularza.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
  Izabela Czaja-Banasiak - tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
  Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
  Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
  Katarzyna Ruczkowska - 81 445 69 70, nr pokoju 463

 

 

 


« wstecz