UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

22.11.2017

Centrum Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  zaprasza w dniu 4.12.2017 r. na spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania w Programie „Diamentowy Grant”.


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.


Spotkanie adresowane jest do osób, które w roku ogłoszenia konkursu:
1) ukończyły studia pierwszego stopnia lub 
2) trzeci roku jednolitych studiów magisterskich i kontynuują naukę lub
3) w  przypadku studiów trwających 6 lat  – ukończyły  czwarty rok jednolitych studiów magisterskich i kontynuują naukę.

Data spotkania: 4 grudnia 2017 r.
Godzina: 11:00 – 13.00
Miejsce: Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, sala nr 418 (IV piętro)


Program spotkania
11:00 – 12:00 - Prowadzący: Kierownik Centrum Nauki – mgr Izabela Czaja- Banasiak
Zakres tematyczny:
1.    Analiza dokumentacji konkursowej i wymagań formalnych w ramach konkursu.
2.    Procedura oceny wniosków przez MNiSW.
3.    Prezentacja Systemu OSF (Obsługa strumieni Finansowania) .
4.    Przedstawienie budowy i zawartości wniosku.
5.    Zasady zatrudniania i wynagradzania w ramach projektu.
6.    Koszty w projektach badawczych finansowanych przez MNiSW.
7.    Przygotowanie wniosku – plan badań i uzasadnienie planowanych wydatków, najczęściej popełniane błędy.
12:00 - 13:00 - Prowadzący: mgr inż. Hubert Szczerba
Zakres tematyczny:
Podzielenie się własnym doświadczeniem w zdobywaniu grantów, m.in.: Diamentowy Grant.

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu informacyjnym na adres e-mailowy:
katarzyna.ruczkowska@up.lublin.pl. Na zgłoszenia czekamy do 1 grudnia 2017 r.


W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
Izabela Czaja-Banasiak - tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Katarzyna Ruczkowska - 81 445 69 70, nr pokoju 463


« wstecz