UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

07.12.2017

Do 23 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków wstępnych w ramach międzynarodowego konkursu z zakresu gospodarki leśnej ForestValue. Wnioski do konkursu mogą składać konsorcja, w skład których wchodzą przynajmniej trzy zespoły badawcze z trzech krajów, które uczestniczą w konkursie.

Do konkursu można składać międzynarodowe projekty badawcze, których tematyka obejmuje wykorzystanie gospodarki leśnej w podziale na dwa obszary:
• Innovative sustainable management of multifunctional forests;
• Innovative industrial production and processing technologies, products, concepts and services.

Adresaci konkursu:
Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z przynajmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie. Wniosek w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum składa lider projektu.

Czas trwania projektu: minimum 24 miesiące, maksimum 36 miesięcy

Kraje uczestniczące w konkursie: Argentyna, Austria, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Jordania, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Wielka Brytania

NCN zachęca wnioskodawców do składania projektów interdyscyplinarnych, uwzględniających elementy badań społecznych oraz ekonomicznych. Część międzynarodowego projektu, która będzie finansowana przez NCN, musi spełniać kryterium badań podstawowych (TRL 1-4).

Harmonogram konkursu:
• Termin składania pre-proposals: 23 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego
• Zaproszenie do składania full proposals: maj 2018 r.
• Termin składania full proposals: 14 sierpnia 2018 r.
• Wyniki konkursu: październik 2018 r.
• Rozpoczęcie projektów: przełom 2018/2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki --> oraz na stronie internetowej sieci ForestValue -->

 

Kontakt:
Magdalena Łopuszańska Rusek, magdalena.lopuszanska-rusek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9164
Malwina Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 519 404 997

 


« wstecz