UP Lublin   Centralne Laboratorium Badawcze

Aktualności


 

Nasze pracownie

« wstecz

Centralne Laboratorium Badawczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zorganizowana jest w pięć pracowni.

 

 

Pracownia Analizy Podstawowych Składników Odżywczych

W ramach pracowni wykonywane są badania m.in. produktów spożywczych takich jak mięso i przetwory mięsne, zboża, przetwory owocowe i warzywne, ryby i przetwory rybne.

Wykonuje się m.in.:

 • Analizę podstawowego składu mięsa,
 •  Analizę składu podstawowego zbóż i nasion oleistych,
 • Oznaczanie zawartości azotanów i azotynów, chlorków, fosforanów,
 • Oznaczanie kwasowości ogólnej, lotnej, pH
 • Oznaczanie błonnika pokarmowego (TDF) (rozpuszczalny, nierozpuszczalny oraz suma)
 • Oznaczanie popiołu
 • Oznaczanie tłuszczu
 • Oznaczanie wilgotności/suchej masy
 • Oznaczanie włókna surowego
 • Oznaczanie zawartości azotu i białka
 • Oznaczanie zawartości cukrów ogółem
 • Szacowanie wartości kalorycznej
 • Oznaczanie uwalniania metali w przewodzie pokarmowym (K, Fe, Zn, Mg) z wykorzystaniem aparatury do uwalniania substancji czynnych z produktów farmaceutycznych (zgodnie z wytycznymi prawa farmaceutycznego)
 • Oznaczanie właściwości przeciwutleniających z kationorodnikiem ABTS i rodnikiem DPPH

Ponadto pracownia wyposażona jest w sprzęt umożliwiający: Oznaczanie węga organicznego (OWO) i węgla rozpuszczalnego (RWO), Pomiary natężenia oświetlenia i hałasu miejsc pracy, Ekstrakcje tłuszczu z pojedynczej próbki, Liofilizację próbek.

 
 

Pracownia Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej

W ramach pracowni wykonywane są badania m.in. produktów spożywczych jak np. owoce, warzywa, soki owocowe, świeże zioła, suszone zioła, mięsa i przetworów mięsnych, pasz, wyrobów czekoladowych, buraków cukrowych oraz wody i gleby.

Wykonuje się m.in.:

 • Analizę aminokwasów wolnych i związanych
 • Oznaczanie amin biogennych
 • Analizę cukrów
 • Oznaczanie flawonoidów, glukozynolanów, oraz chlorofilu
 • Oznaczanie zawartości związków fenolowych
 • Oznaczanie zawartości kwasów walerianowych
 • Oznaczanie zawartości o-dihydroksyfenoli (suma w przeliczeniu na kwas kawowy)
 • Oznaczanie zawartości likopenu
 • Oznaczanie zawartości sacharozy i skrobi
 • Oznaczanie zawartości kwasów walerianowych
 • Oznaczanie zawartości pestycydów
 • Oznaczanie zawartości mikotoksyn
 • Oznaczanie zawartości witaminy C
 • Oznaczanie zawartości teobrominy
 • Oznaczanie zawartości WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)
 • Oznaczanie zawartości fosforu

 

 

Pracownia Chromatografii Gazowej

W ramach pracowni wykonywane są badania m.in. produktów spożywczych, mięsa i przetworów mięsnych, ryb i przetworów rybnych, tłuszczów, olejów, mydeł, wyrobów cukierniczych, zbóż i produktów zbożowych, ziół, przypraw i innych surowców roślinnych.

Wykonuje się m.in.:

 • Oznaczanie kwasów tłusczowych
 • Oznaczanie olejków eterycznych
 • Oznaczanie alkoholi
 • Oznaczanie nikotyny w e-liquidach
 • Oznaczanie profili związków lotnych, budjących aromat produktu spożywczego
 • Oznaczanie kwasów tłuszczowych związanych z ścianą komórkową
 • Wykrywanie zafałszowań produktów spożywczych

 

 

Pracownia Spektrometrii (ASA, AES)

W ramach pracowni wykonywane są badania m.in próbek gleb, skał, materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, paszach, osadach, wodach, produktów spożywczych takich jak: mięso i przetwory mięsne, owoce i warzywa oraz w przemyśle chemicznym: katalizatory, tworzywa sztuczne, materiały budowlane.

Wykonuje się m.in.:

 • Analizę pierwiastkową materiałów stałych, ciekłych, organicznych, nieorganicznych oraz nierozdrobnionych prób. Zakres analizowanych pierwiastków od Berylu do Uranu (ok. 83 pierwiastki),
 • Oznaczanie śladów i mikrośladów pierwiastków jak np.: Sód (Na), Potas (K), Magnez (Mg), Wapń (Ca), Cynk (Zn), Kadm (Cd), Mangan (Mn), Żelazo (Fe), Kobalt (Co), Nikiel (Ni), Miedź (Cu), Ołów (Pb), Arsen (As), Selen (Se),
 • Oznaczanie Hg techniką zimnych par
 • Oznaczanie węgla organicznego (OWO), Oznaczanie węgla rozpuszczalnego (RWO)

oraz

 • Mineralizacja badanych próbek

 

 

Pracownia Mikroskopii Optycznej i Elektronowej

W ramach pracowni wykonywane są analizy w materiałach organicznych i nieorganicznych w skali od nanometrycznej do mikrometrycznej, próbkach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

 

Wykonuje się m.in.:
 • mikroskopowanie z wykorzystaniem mikroskopu optycznego
 • mikroskopowanie z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego, który umożliwia m.in. wykrywanie tłuszczów, węglowodanów, kwasów nukleinowych czy jonów metali
 • analizy z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM, ang. scanning electron microscope) w rozdzielczości 3nm i pod powiększeniem od 5 do 500000x
 • analizy w wykorzystaniem rentgenowskiej spektoskopii energodyspersyjnej (EDS), będącej rodzajem mikroanalizy rentgenowskiej umożliwiającej analizę składu chemicznego obserwowanej powierzchni próbki.
 • obserwacje z wykorzystaniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM, ang. transmission electron microscope)
 • preparatykę obiektów (w tym preparaty stałe) i badania preparatów biologicznych
 • wykonywanie mikroskopowych zdjęć cyfrowych i ich obróbkę z wykorzystaniem oprogramowania do analizy obrazu pozwalającego na określenie liczebości obiektów, ich wielkości, powierzchni, kątów.