[ MENU DODATKOWE ]


Konkursy i oferty pracy

31.07.2017wipro

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakładzie Geodezji i Informacji Przestrzennej 

28.07.2017

    
19.07.2017
29.06.2017weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt W.Dz. 11/30/2017

 

29.06.2017weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt  W.Dz. 11/31/2017

     
05.06.2017
   
05.06.2017foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością

02.06.2017

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy  w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła