[ MENU DODATKOWE ]


Konkursy i oferty pracy

10.06.2013

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa

29.05.2013

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze i klinice Chirurgii Zwierząt

28.05.2013

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta (dwa etaty) w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakładzie Inżynierii Wiejskiej i Geodezji

28.05.2013

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakładzie Inżynierii Wiejskiej i Geodezji

28.05.2013

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Inżynierii Produkcji w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Zakładzie Melioracji i Kształtowania Środowiska

28.05.2013

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Inżynierii Produkcji w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Zakładzie Inżynierii Wiejskiej i Geodezji

23.05.2013

Konkurs otwarty na stanowisko: asystenta w Zakładzie Architektury Krajobrazu Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

23.05.2013

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu

23.05.2013

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu

21.05.2013

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Anatomii i Histologii Zwierząt