[ MENU DODATKOWE ]


Konkursy i oferty pracy

03.12.2013ogrodnictwo

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Roślin Ozdobnych Katedry Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

03.12.2013ogrodnictwo

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Architektury Krajobrazu Katedry Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

26.11.2013weterynaria

Konkurs otwartyna stanowisko asystent w Zakładzie Anatomii Zwierząt Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

25.11.2013agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

22.11.2013ogrodnictwo

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Warzywnictwa i Roślin Leczniczych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

18.11.2013wip

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizyki, Zakładzie Fizyki Stosowanej

24.10.2013

Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie nosemozy w grupie pracowników naukowo-technicznych w Zakładzie Biologii Eksperymentalnej i Środowiskowej w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej do realizacji projektu "Nowy środek biobójczy z funkcją blokowania cyklu rozrodczego Varroa destructor od walki z warrozą pszczoły miodnej"

24.10.2013

Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie grzybowych chorób pszczół w grupie pracowników naukowo-technicznych w Zakładzie Biologii Eksperymentalnej i Środowiskowej w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej do realizacji projektu "Nowy środek biobójczy z funkcją blokowania cyklu rozrodczego Varroa destructor od walki z warrozą pszczoły miodnej"

11.10.2013

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

09.10.2013

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie.