Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Aktualności

05.07.2018

 

 

 

4 lipca 2018 r. pod przewodnictwem Pani Dziekan Dr hab. Bożeny Denisow odbyły się obrony prac magisterskich, które zostały wykonane w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu. Serdecznie gratulujemy wspaniałych prac i obron Magistrom Inżynierom Architektom:

 • Żaneta Bilska, Założenia programowe do rewaloryzacji parku pałacowego w Kocku, promotor: dr hab. Małgorzata Milecka, prof. UP;
 • Kinga Madej, Program promocji niewykorzystanego potencjału zespołu pałacowo-parkowego Zamoyskich w Adampolu, promotor:  promotor:  dr hab. Małgorzata Milecka, prof. UP;  
 • Jagoda Oleszczuk, Projekt zagospodarowania Fortu VII z pierwszego pierścienia zewnętrznego Twierdzy Brzeskiej, promotor:  dr hab. Małgorzata Milecka, prof. UP  ;
 • Aleksandra Czajka, Projekt zagospodarowania terenu wokół Zamku Królewskiego w Inowłodzu, promotor: dr hab. Małgorzata Milecka, prof. UP;
 • Anna Pękała, Projekt zagospodarowania wąwozu Kalina w Lublinie, promotor:  prof. dr hab. Jan Rylke;
 • Natalia Konowałek, Projekt parku gminnego w Milejowie, promotor:  prof. dr hab. Jan Rylke;
 • Agnieszka Lech, Projekt ronda Romana Dmowskiego jako zamknięcie transektu przeprowadzonego przez Środmieście Lublina, promotor: prof. dr hab. Jan Rylke;
 • Maja Rojek, Projekt ogrodu społecznościowego przy ulicy Gospodarczej w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Jan Rylke;
 • Beata Wysmulska, Nowoczesne centrum sztuki wraz z ogrodem rzeźby przy ulicy Jutrzenki w Lublinie, promotor: dr hab. Małgorzata Milecka, prof. UP;
 • Kamil Zgondek, Projekt rewaloryzacji założenia parkowo-pałacowego w miejscowości Podzamcze, promotor: dr hab. Małgorzata Milecka, prof. UP;
 • Katarzyna Panasiuk, Cerkiew p.w. Św. Archanioła Michała jako element tożsamości miejscowości Nosów, gmina Leśna Podlaska, promotor: dr inż. arch. Renata Jóźwik;
 • Roksana Śmiech, Uczytelnienie dawnego układu krajobrazowego wokół kapliczki przy ul. Malwowej w Lublinie, promotor: dr inż. arch. Renata Jóźwik;
 • Izabela Zarzycka, Projekt modernizacji osiedla ZOR II w dzielnicy Bronowice w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Jan Rylke.

 

Dyplomanci otrzymali pamiątkę - katalog w formie książkowej z pracami wykonanymi w ostatnich 2 semestrach [PDF]:

A oto fotorelacja z tego wydarzenia: