foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
dr hab. inż. Paweł Glibowski, profesor nadzwyczajny

« wstecz

 
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka
ul. Skromna 8, 20-704 Lublin


tel. 081 462 33 49, fax. 081 462 33 54
e-mail: pawel.glibowski@up.lublin.pl 

 

 

 ENGLISH VERSION

 

Wykształcenie:

 

 • Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność : technologia mleczarska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2011
 • Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, specjalność technologia mleka, Akademia Rolnicza w Lublinie, 2003
 • Mgr inż. technologii żywności i żywienia człowieka, Akademia Rolnicza w Lublinie, 2000

 

Doświadczenie zawodowe:

 

 • 2019 – Profesor uczelni, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • 2018 – Profesor nadzwyczajny, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • 2006 - Adiunkt, Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywości,

 • 2003 - 2006 Adiunkt, Katedra Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Przechowalnictwa, Akademia Rolnicza w Lublinie

 • 2000 - 2003 Studia doktoranckie, Katedra Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Przechowalnictwa, Akademia Rolnicza w Lublinie  

 

Działalność organizacyjna:

 

 

 • Od 2010 członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
 • Od 2014 członek Polskiego Towarzystwa Dietetycznego
 • Od 2018 członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, członek Zarządu Warszawskiego Oddziału PTNŻ na lata 2020-2023
 • 2011-2016 – członek rady programowej kierunku Bezpieczeństwo żywności
 • od 2012 – członek wydziałowej komisji ds. Kadr Naukowych i Oceny Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, od 2016 wiceprzewodniczący
 • 2012-2020 – przewodniczący rady programowej kierunku Dietetyka
 • 2016-2024 – przewodniczący uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, UP w Lublinie
 • 2020-2024 – przewodniczący Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia, UP w Lublinie

 

 

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć:

 

 • Podstawy żywienia człowieka
 • Dietetyka i żywienie człowieka
 • Technologia mleka
 • Podstawy technologii żywności
 • Projektowanie nowych środków spożywczych
   

Zainteresowania naukowe:

 

 • żywienie w chorobach układu krążenia
 • żywienie w osteoporozie
 • zastosowanie inuliny w żywności
 • probiotyki
 • funkcjonalne mleczne napoje fermentowane

 


« wstecz

Wykaz publikacji z zakresu żywienia człowieka i dietetyki

 

1.   Glibowski P., Skrzypek M., Ćwiklińska M., Drozd M., Kowalska A. Chemical stability of fructans in apple beverages and their influence on chronic constipation. Food & Function 2020. 11, 5, 3860-3866

 

2.    Banach K., Glibowski P., Jedut P.: The Effect of probiotic yogurt containing Lactobacillus acidophilus LA-5 and Bifidobacterium Lactis BB-12 on selected anthropometric parameters in obese individuals on an energy-restricted diet: a randomized, controlled trial. 2020, 10, 5830.

 

3.    Glibowski P., Ćwiklińska M., Białasz A., Koch W., Marzec Z. Fast consumption increases the risk of overweight and obesity. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2020;71(1):27-31

 

4.    Glibowski P., Organic food and health. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2020;71(2):131-136.

 

5.  Wadolowska L., Hamulka J., Kowalkowska J., Ulewicz N., Hoffmann M., Gornicka M., Bronkowska M., Leszczynska T., Glibowski P., Korzeniowska-Ginter R.: Changes in sedentary and active lifestyle, diet quality and body composition nine months after an education program in Polish students aged 11-12 years: Report from the ABC of Healthy Eating study. Nutrients 2019, 11, 331; doi:10.3390/nu11020331

 

6.   Skorek P., Glibowski P., Banach K.: Nutrition of vegetarians in Poland – a review of research. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2019, 70(3), 217-223.

 

7.   Skorek P., Banach K., Libera J., Glibowski P.: Ocena zachowań związanych z żywieniem i aktywnością fizyczną oraz stopnia występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. W „Choroby XXI wieku – najnowsze doniesienia. Tom 1” pod redakcją naukową M. Maciąg i K. Maciąg, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2019, 76-90.

 

8.  Libera J., Skorek P., Banach K., Glibowski P.: Analiza porównawcza wielkości spożycia surówek w przedszkolnych obiadach w zależności od wieku dziecka. W „Przegląd badań z zakresu żywienia i technologii żywności” pod redakcją naukową M. Maciąg i K. Maciąg, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2019, 183-197.

 

9.    Skorek P., Glibowski P., Błaszczak E.: Wpływ ftalanów i bisfenolu na zdrowie człowieka. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2018, 1, 8-14.

 

10. Markiewicz Ż., Banach K., Glibowski P.: Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy – rola profilaktyki i dietoterapii. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2018, 1, 78-85.

 

11. Banach K., Glibowski P. Wpływ modyfikacji składu mikrobioty jelitowej na zmianę parametrów antropometrycznych u osób z nadmierną masą ciała. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2018, 72 : 913-923.

 

12. Glibowski P., Skrzypczak K. Prebiotic and symbiotic foods. In „Microbial production of food ingredients and additives. Pod redakcją naukową A.M. Holban i A.M. Grumezescu. Academic Press, Elsevier, 2017.

 

13. Glibowski P., Długołęcka A., Grdeń A., Toczek K. Właściwości prozdrowotne imbiru. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2017, 2, 115 – 121.

 

14. Banach K., Rutkowska B., Glibowski P. Polska „superżywność” w prewencji chorób nowotworowych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2017, 2, 106 – 114.

 

15. Glibowski P., Misztal A. Wpływ diety na samopoczucie psychiczne. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2016, 1, 1-9.

 

16. Glibowski P., Dietary factors affecting osteoporosis and bone health in elderly. In „Molecular basis of nutrition and aging. Pod redakcją naukową M.Malavolta i E. Mocchegiani. Academic Press, Elsevier, 2016

 

17. Karwowska M., Glibowski P., Kowalczyk D., Kowalski R., Nastaj M., Pabich M., Wójciak K.M.: Tłuszcze w technologii i żywieniu. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin, 2015.

 

18. Nastaj M., Sołowiej B., Glibowski P., Mleko S., Toczek K.: Wpływ suplementacji diety odżywkami węglowodanowo-białkowymi na sprawność fizyczną mężczyzn uprawiających sporty siłowe. W „Trendy w żywieniu człowieka” pod redakcją naukową M. Karwowskiej i W. Gustawa. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, 213-223.

 

19. Toczek K., Glibowski P. Bakterie probiotyczne w żywności – nowe kierunki stosowania Przemysł Spożywczy, 2015, 69, 42-45.

 

20. Glibowski P.: Dietary factors affecting osteoporosis and bone health in elderly. W: Molecular Basis of Nutrition and Aging, pod redakcją M. Malavolta, E. Mocchegiani, Elsevier, 2015.

 

21. Glibowski P., Tomasiak N. Choroby układu krążenia a spożycie jaj. Bromatologia i Chemia toksykologiczna, 2015, 1, 80-86.

 

22. Ciesielczuk N., Glibowski P., Szczepanik J.: Awareness of factors affecting osteoporosis obtained from a survey on retired Polish subjects. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2014, 65 (2), 147-153.

 

23. Glibowski P., Turczyn A.: Determining the effect of consuming fermented milk drinks on the incidence of constipation, diarrhoea and resistance to respiratory illness. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2013, 64 (4), 339-344.

 
Pozostałe publikacje
 
 

24. Gustaw W., Mleko S., Glibowski P.: Synergistyczne interakcje występujące pomiędzy polisacharydami w ich mieszaninach. Żywność. Nauka, Technologia, Jakość, 2001, 3(28), 5-15.

 

25. Gustaw W., Achremowicz B., Glibowski P., Mleko S.: Otrzymywanie i właściwości reologiczne gumy owsianej. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość. 2001, 4(29), 46-56.

 

26. Gustaw W., Achremowicz B., Glibowski P., Mleko S.: Lepkość mieszanin gumy owsianej z wybranymi polisacharydami. Technologia Żywności 2001, 13 (389), 63-72.

 

27. Glibowski P., Gustaw W., Mleko S.: Żelowanie zdenaturowanych białek serwatkowych pod wpływem dodatku soli mineralnych. Przemysł Spożywczy, 2002, 5, 48-50.

 

28. Glibowski P., Mleko S., Gustaw W., Janas P.: Production and rheological characteristics profile of processed cheese analogues with addition of whey protein polymers. Polish Journal Of Food And Natural Sciences. 2002, 11 (2), 207-214.

 

29. Mleko S., Glibowski P. Gustaw W., Janas P.: Calcium ions induced gelation of double-heated whey protein isolate. Journal Of Food Science And Technology. 2002, 39, 5, 563 – 565.

 

30. Gustaw W., Targoński Z., Glibowski P., Mleko S., Pikus S.: The influence of xanthan gum on rheology and microstructure of heat-induced whey protein gels, Electronic Journal of Polish Agriculture Universities, Food Science and Technology 2003, 6, 2.

 

31. Glibowski P.: Zastosowanie białek serwatkowych w przemyśle spożywczym. Przegląd Mleczarski, 2004, 9, 10-13.

 

32. Mleko S., Gustaw W., Glibowski P., Mazurkiewicz J.: Wykorzystanie białek serwatkowych do otrzymywania polew do lodów, Annales UMCS, Sec. E, 2004, 59, 1, 37-45.

 

33. Glibowski P., Mleko S., Gustaw W., Chełstowska E.: Właściwości reologiczne żeli WPI otrzymanych przez bezpośredni dodatek soli, Annales UMCS, Sec. E, 2004, 59, 1, 215-223.

 

34. Gustaw W., Mleko S., Glibowski P., Janas P.: Wpływ ogrzewania i typu dodanego karagenu na właściwości fizyko-chemiczne roztworów WPI, Annales UMCS, Sec. E, 2004, 59, 1, 205-213.

 

35. Glibowski P., Mleko S., Gustaw W.: Rheological properties of processed cheese analogue spreads with addition of whey protein polymers/aggregates, Polish Journal Of Natural Sciences, Supplement No 2/2004, 37-44.

 

36. Gustaw W., Glibowski P.: Effect of polyols content on rheological properties of whey protein gels, Polish Journal Of Natural Sciences, Supplement No 2/2004, 55-60.

 

37. Mleko S., Gustaw W., Glibowski P., Pielecki J.: Stress relaxation study of UF-milk cheese with transglutaminase, Egyp. J. Dairy Sci., 2004, 32, 237-244.

 

38. Glibowski P., Ragan M.: Inhibicja enzymatycznego brązowienia przez zastosowanie białek serwatkowych, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Scientia Alimentaria 246, 2005 (4), 107-118. z erratą w nr 251 (5).

 

39. Glibowski P., Krępacka A.: Wpływ dodatku preparatów serwatki na właściwości reologiczne jogurtów Żywność, Nauka, Technologia, Jakość. 2006, 1(46), 75-82.

 

40. Glibowski P., Mleko S., Wesołowska-Trojanowska M.: Gelation of single heated vs. double heated whey protein isolate. International Dairy Journal, 2006, 16, 9, 1113-1118.

 

41. Glibowski P., Mleko S., Wasko A., Kristinsson H. G.: Effect of two stage heating on Na+-induced gelation of whey protein isolate, Milchwissenschaft, 2006, 61 (3), 252-255.

 

42. Glibowski P., Bochyńska R.: Wpływ inuliny na właściwości reologiczne roztworów białek serwatkowych Acta Agrophysica, 2006, 8 (2), 337-345.

 

43. Gustaw W., Glibowski P., Mleko S.: The rheological properties of yoghurt with incorporated whey protein aggregates/polymers, Milchwissenschaft, 2006, 61 (4), 415-419.

 

44. Glibowski P.: Zawartości wybranych metali w owocach i warzywach w latach 2001-2005 (1). Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2006, 12, 36-37.

 

45. Sołowiej B., Gustaw W., Glibowski P., Szwajgier D., Czernecki T.; Właściwości reologiczne oraz struktura polimerów izolatu białek serwatkowych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 2 (47) Supl., 321-330.

 

46. Glibowski P.: Wpływ olejów roślinnych na teksturę bezwodnego tłuszczu mlecznego, Acta Agrophysica, 2007, 9(3), 603-612.

 

47. Glibowski P.: Zawartości wybranych metali w owocach i warzywach w latach 2001-2005 (2). Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2007, 7-8, 62-64.

 

48. Glibowski P., Nastaj M.: Zawartość azotanów (III) i (V) w wybranych warzywach w rejonie lubelskim w latach 2001-2006, Bromatologia i Chemia toksykologiczna, 2007, XL, 4, 345-349.

 

49. Glibowski P., Zarzycki P., Krzepkowska M.: The Rheological and Instrumental Textural Properties of Selected Table Fats, International Journal of Food Properties, 2008, 11, 3, 678-686.

 

50. Glibowski P., Waśko A.: Effect of thermochemical treatment on the structure of inulin and its gelling properties. International Journal of Food Science & Technology
2008, 43, 11, 2075-2082.

 

51. Glibowski P., Gałązka A.: Wpływ sił ścinających na właściwości teksturalne żeli inulinowych. Acta Agrophysica, 2009, 13, 1, 67-76.

 

52. Glibowski P., Glibowska A.: Effect of calcium chloride on rheological properties and structure of inulin - whey protein gels. International Journal of Biological and Life Sciences, 2009, l, 3, 134-138.

 

53. Glibowski P.: The rheological properties and structure of inulin – whey protein gels. International Dairy Journal, 2009, 19, 443–449 plus Corrigendum 2010, 20, 223.

 

54. Glibowski P.: Effect of thermal and mechanical factors on rheological properties of high performance inulin gels and spreads. Journal of Food Engineering 2010, 99, 106–113.

 

55. Glibowski P.: Effect of α-lactalbumin and β-lactoglobulin on inulin gelation. Milchwiessenschaft, 2010, 65, (2), 127–131.

 

56. Glibowski P., Pikus S.: Amorphous and crystal inulin behavior in a water environment. Carbohydrate Polymers 2011, 83, 635-639.

 

57. Glibowski P., Kordowska-Wiater M., Glibowska A.: Effect of storage on texture and microbiological stability of oil-in-water emulsions with inulin. Czech Journal of Food Science, 2011, 29, 2, 137-144.

 

58. Glibowski P., Bukowska A. The effect of pH, temperature and heating time on inulin chemical stability. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Technologia Alimentaria 2011, 10(2), 189-196

 

59. Glibowski P., Kulik A., Masternak A.: Wpływ temperatury ogrzewania na właściwości reologiczne żeli inulinowych. Polimery, 2012, 57, 2, 111-116

 

60. Glibowski P., Kowalska A. Rheological, texture and sensory properties of kefir with high performance and native inulin" Journal of Food Engineering, 2012, 111, 299-304.

61. Kramek K., Glibowski P.: Margaryna współczesne kierunki produkcji. Przemysł Spożywczy, 2013, 67, 6, 25-28.

 

62. Glibowski P., Pikus S., Jurek J., Kotowoda M.: Factors affecting inulin crystallization after its complete dissolution. Carbohydrate Polymers, 2014, 110, 107-112.

 

63. Jarocki P., Podleśny M., Glibowski P., Targoński Z. A new insight into the physiological role of bile salt hydrolase among intestinal bacteria from the genus Bifidobacterium. PLoS ONE, 2014, 9(12): e114379.

 

64. Sołowiej B., Glibowski P. Muszyński S. Wydrych J., Gawron A. Jeliński T. The effect of fat replacement by inulin on the physicochemical properties and microstructure of acid casein processed cheese analogues with added whey protein polymers. 2015, 44, 1-11.

 

65. Kramek K. Glibowski P. Właściwości teksturalne i reologiczne mieszaniny inuliny i tłuszczu mlecznego stabilizowanej lecytyną. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 6 (97), 159 – 169.

 

66. Glibowski P., Sołowiej B., Nastaj M., Rajca M.: Właściwości reologiczne i teksturalne mimetyków napojów fermentowanych otrzymywanych na bazie inuliny i serwatki. W „Technologiczne kształtowanie jakości żywności” pod redakcją naukową K. M. Wójciak i Z. J. Dolatowskiego. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, 59-68.

 

67. Sołowiej B., Nastaj M., Glibowski P., Mleko S., Ożga E., Kowalczyk D.: Właściwości fizykochemiczne kefirów dostępnych na rynku lubelskim. W „Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza pod redakcją naukową J. Stadnik i I. Jackowskiej. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, 265-275.

 

68. Toczek K., Glibowski P., Madycz M., Wesołowska-Trojanowska M.: Ocena towaroznawcza piwa jasnego z produkcji własnej i browarów regionalnych. W „Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza pod redakcją naukową J. Stadnik i I. Jackowskiej. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, 321-329.

 

69. Glibowski P., Zielińska E. Physicochemical and sensory properties of kefir containing inulin and oligofructose. International Journal of Dairy Technology, 2015, 68, 4, 602–607.

 

70. Glibowski P., Rybak P., Rheological and sensory properties of stirred yoghurt with inulin-type fructans. International Journal of Dairy Technology, 2016, 69, 1, 122-128.

 

71. Toczek K., Glibowski P., Tracz S. Effect of saccharose on rheological and textural properties of yoghurt mimetics based on inulin and whey protein, EJPAU, 2016. 19(3), #01.

 

72. Latoch A. Glibowski P. Libera J. The effect of replacing pork fat of inulin on the physicochemical and sensory quality of guinea fowl pate. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Technologia Alimentaria 2016, 15(3), 311–320.

 

73. Toczek K., Glibowski P., Jabłońska I. Ocena zawartości wybranych metali w produktach mleczarskich i margarynach. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Żywność i żywienie - Poznań: Młodzi Naukowcy. 2016, 22-26.

 

74. Toczek K., Glibowski P., Matyjaszczyk E. Właściwości fizykochemiczne powideł śliwkowych dostępnych na rynku. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2016, 4, 725 –731.

 

75. Ibrahim O., Glibowski P., Nour M., El-Hofi M., El-Tanboly E., Abd-Rabou N. Effect of Rosemary Transglutaminase on Yoghurt Fortified with Whey Protein Isolate. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2017, 67, 4, 265–274.

 

76. Krivorotova T., Sereikaite J., Glibowski P.: Rheological and textural properties of yogurts enriched with Jerusalem artichoke flour. Czech Journal of Food Science, 2017, 5, 432–439.

 

77. Glibowski P., Karwowska M., Latoch A., Nosowska K., Udeh K. O. Effect of different tea extracts on physicochemical and sensory parameters of stirred probiotic yoghurts Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Technologia Alimentaria, 2019, 18(2), 185–193.

 

78. Brodziak A., Król J., Matwijczuk A., Czernecki T., Glibowski P., Wlazło Ł., Litwińczuk A.: Effect of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) mousse on properties of probiotic yoghurt. Applied Sciences 2021, 11, 545. https://doi.org/10.3390/app11020545