Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Gradziuk Barbara


 
 
Gradziuk Barbara  PhD, Engineer
 
Position: assistant professor
Unit: The University of Life Sciences in Lublin, The Department of Management and Marketing
Address:  ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
Tel: +48 81 461 00 61 (196 interphone)
 
The academic degree of Doctor of Economic Sciences, Faculty of Agricultural Economics at the Warsaw University of Life Sciences – SGGW. A graduate of Agricultural Faculty at Agricultural University of Lublin (specialism in agricultural economics), postgraduate studies in: Negotiations and Mediations (Warsaw School of Social Psychology) and Postgraduate Studies in Rural Sociology (Nicolaus Copernicus University in Toruń).  Since October 1st, 2015 an assistant professor in The Department of Management and Marketing of Agrobioengineering Faculty, previously in The Department of Plant Production and Agribusiness at Bioeconomy Faculty of The University of Life Sciences in Lublin.
 
Scientific interests focus mainly on the multifunctional development of rural areas, agricultural farms’ adaptation and adjustment processes to changing economic environment, economic and organizational aspects of the functioning of rural tourism and the low-emission economy. The author of over 70 science and popular science  publications,  promoter of many master thesis and undergraduate thesis.
 
Secretary of the Organizing Committee of the 7th International Congress of the Association of Agricultural and Agri-Business Economists. Co-organizer of the annual International Agricultural Economists' Workshop. In the period of 2012-2016 a member of the Senate of the University of Life Sciences in Lublin.
 
During academic and didactic work, she was awarded with inpidual awards of the 3rd degree of the Rector of the University of Lublin for scientific achievements in 2006-2008 and for organizational achievements in 2014. She was also decorated with Silver Medal for long-term work. 
 
 
List of reviewed papers:
 
1.  An Attempt to Evaluate Absorption of the Funds from the Operational Program Infrastructure and Environment within Action “Generation of Energy from Renewable Sources”, wspólautor Piotr Gradziuk. Barometr Regionalny, tom 15, nr 1, 2017, s. 7-16.
 
2.  Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej – wyzwania i szanse dla obszarów wiejskich, współautor Piotr Gradziuk. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 4, s. 71-78.
 
3.  Economical end ecological  efficiency of solar systems (A Case Study at the Communes Gorzkow and Rudnik) współautor Piotr Gradziuk. Barometr Regionalny, t. XIV, nr 3, 2016, s. 179–185
 
4.  Ranga odnawialnych źródeł energii w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej, współautor Piotr Gradziuk. Roczniki Naukowe  SERiA, t. XVIII, z. 3, 2016, s. 89-94.
 
5. Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich, współautor Piotr Gradziuk. Wieś i Rolnictwo nr 1, 2016, s. 105-126.
 
6. Postawy i zachowania producentów oraz nabywców względem żywności lokalnej. Roczniki Naukowe  SERiA, t. XVII, z. 3, 2015, s. 96-102.
 
7. Foreign Trade of Biomass for Energy Purposes in Poland in the Years 2008-2014. współautor Piotr Gradziuk. Barometr Regionalny, t. 13,  nr 3, 2015, s. 153-159.
 
8. LEADER Programme as a tool of promoting rural development (case study). Barometr Regionalny, t. 12, nr 1, 2014, s. 65-77.
 
9. Postawy mieszkańców wsi wobec odnawialnych źródeł energii. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVI, z. 4, 2014, s. 103-108.
 
10. Agricultural farms’ adaptation and adjustment processes to changing economic environment in Poland (case study of one farm), współautor Grzegorz Kłyż. Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia nr 10 (3), 2011, s. 39-50.
 
11. Rola turystyki w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu zamojskiego. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 7, 2011, s. 23-28.
 
12. Kapitał ludzki elitarnych gospodarstw rolniczych. Wieś i Rolnictwo nr 2, 2008, s. 86-103. 
13. Gospodarstwa rolnicze osiągające sukcesy gospodarcze. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr  4, 2006, s. 59-77.     
 
14. Dostosowanie gospodarstw rolniczych do wyzwań gospodarki rynkowej. [W]: Procesy dostosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej. Red. naukowa B. Klepacki. Wyd. SGGW, Warszawa, 2005, s. 102-111.
 
15. Możliwości i uwarunkowania osiągnięcia sukcesu w rolnictwie. [W]: Procesy dostosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej. Red. naukowa B. Klepacki. Wyd. SGGW, Warszawa, 2005, s. 179-195.
 

 

« wstecz