foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

16.06.2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Małgorzaty Marty Góral-Kowalczyk

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ aplikacji pulsacyjnego pola elektrycznego na bioakumulację wybranych jonów metali w komórkach Lactobacillus rhamnosus B 442”.

 

zaproszenie


« wstecz