foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

01.10.2018
    
    
25.09.2018
      
    
21.09.2018studenci
               
18.09.2018
  
03.09.2018konkursy
     
03.09.2018konkursy
    

  
Zapraszamy do udziału w projekcie Wysokiej Jakości Staże szansą zawodową dla studentów TŻiŻCZ UP w Lubliniewspółfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju)
 
 

 

11.07.2018