[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności

11.01.2017

 
 
 Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii logo
 
 
 
Dziekan
Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
zaprasza
uczniów klas maturalnych liceów ogólnokształcących i techników
 
 do udziału w
 
"Próbnej Maturze z Chemii u Przyrodników"
 
która odbędzie się 11 marca 2017 r.
 
Zgłoszenia indywidualne lub grupowe, na załączonym formularzu,
proszę nadsyłać do dnia 15 lutego 2017 r.
drogą mailową dołączając załącznik z wypełnioną kartą zgłoszenia
na adres: jadwiga.stachowicz@up.lublin.pl z dopiskiem „Próbna Matura u Przyrodników”
 
Komunikat 1 [karta zgłoszenia]
 


« wstecz