foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

18.10.2018

 

W dniu 26.09.2018 roku w obecności JM Rektora Prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka, Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Prof. dr hab. Izabelli Jackowskiej, byłego Rektora Prof. dr. hab. Mariana Wesołowskiego i byłych prorektorów  Prof. dr. hab. Janusza Wiśniewskiego i dr. hab. Krzysztofa Czernasia oraz pracowników i przyjaciół Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka w towarzystwie Zespołu Pieśni i Tańca "Jawor" obyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę wieloletniego Kierownika Katedry, Rektora i twórcę Wydziału prof. dr. hab. Zdzisława Targońskiego. Wcześniej, w dniu 19.09.2018 r. słowa podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Uczelni i Wydziału otrzymał Profesor od  Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.

 

 

 

   List pracowników Katedry

 

 

List Dziekana


« wstecz