foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76



Aktualności

08.10.2018

Miło nam poinformować, że w ramach konkursu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Katedra Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie będzie realizować projekt pt. „EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium”.

 

Projekt będzie realizowany w okresie: 10.09.2018 r. - 30.01.2020 r. a łączna wartość projektu wynosi: 185  583,75 zł.

 

Nasza Uczelnia we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji zrealizuje cykl zajęć edukacyjnych i badawczych dla 140 uczniów wieku od 12 do 16 lat z terenu województwa lubelskiego. Tym samym Uczelnia będzie realizować zadania z tzw. III misji wpisujące się w szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Komisja Oceny Projektów NCBIR rozpatrzyła i oceniła 204 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego 155 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, w tym 1 złożony przez Nasz Uniwersytet.

Projekt ma za zadanie rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, inspirowanie do twórczego myślenia oraz samodzielnego stawiania hipotez i wyciągania wniosków, zachęcać do dalszego kształcenia i wyboru zawodów inżynierskich. Projekt obejmuje edukację 20 osobowej grupy uczniów szczególnie zdolnych poprzez innowacyjne formy nauki pozwalające na rozwijanie zainteresowań oraz samodzielnego i twórczego myślenia. Wsparcie w formie innowacyjnych modułów zajęć dydaktycznych dobierane będzie adekwatnie do potrzeb i kompetencji uczestników projektu.

 

Projekt pod względem merytorycznym został przygotowany przez Pracowników Katedry Chemii przy pomocy Centrum Nauki UP w Lublinie. Projekt przygotowali: prof. dr hab. Izabella Jackowska, dr Jadwiga Stachowicz, dr Urszula Głaszcz, dr Małgorzata Kostecka, mgr Bogusław Senczyna i lic. Paweł Litwińczuk.

 


« wstecz