foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

04.09.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

29.08.2014pracownicy
27.07.2014

Miło nam poinformować, że mgr inż. Joanna Rusecka absolwentka biotechnologii, studentka dietetyki oraz Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Biochemików Żywności i Żywienia otrzymała stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, które przyznane zostało za osiągnięcia naukowe, działalność w organizacjach studenckich oraz udział w programach wymian i stypendiach. Ponadto, Joanna Rusecka otrzymała wyróżnienie w Konkursie na Najlepszego Studenta RP Studencki Nobel 2014. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

25.06.2014
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2014. Przedmiotem konkursu jest współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o dostosowanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, we współpracy z pracodawcami.
13.06.2014

Miło nam poinformować, że pani inż. Paulina Wójtowicz, studentka kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymała stypendium organizacji GFPS, w celu sfinansowania pięciomiesięcznego pobytu studenckiego na uczelni w Niemczech. GFPS jest organizacją mającą za cel rozwijanie bezpośrednich i osobistych kontaktów pomiędzy studentami z Polski i Niemiec. O stypendium GFPS mogą ubiegać się studenci legitymujący się dobrymi wynikami w nauce oraz ciekawym projektem naukowym.Pani Paulina jest również sypendystką wakacyjnego kursu języka niemieckiego organizacji DAAD przy współpracy z Technische Universität Hamburg-Harburg. DAAD jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Gratulujemy!

13.06.2014

Miło nam poinformować, że pani mgr inż. Joanna Sułek – Absolwentka kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – została laureatką programu I’FA w Polsce. Jako jedyna w Polsce została zakwalifikowana na 2 letnie studia w Wyższej Szkole Rolno-Spożywczej w Angers (Francja) i praktyki w zakładach firmy Lactalis we Francji. Po ukończonym programie pani magister ma zapewnioną pracę w wybranym przez siebie zakładzie grupy Lactalis. Gratulujemy!

04.06.2014

11 czerwca 2014 r. o godz. 9.00, w sali nr 10 przy ul. Skromnej 8, odbędzie się seminarium naukowe: WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE DLA OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH.

Seminarium będzie prowadził Pan lek wet. Piotr Pietura, Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie.

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Lubelski, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie.

11.05.2014

W dniu 10.05. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się gala regionalna konkursu Studencki Nobel 2014, gdzie wybrani zostali najlepsi studenci Województwa Lubelskiego, zarówno w konkursie głównym jak i w konkursie branżowym. [Dyplom 1 | Dyplom 2]

Hubert Szczerba, student III roku kierunku biotechnologia został najlepszym studentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Branżowym Laureatem Regionalnym w kategorii Nauki inżynieryjne i techniczne. Tym samym będzie reprezentował Województwo Lubelskie w konkursie głównym na Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej. Hubert jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów "Biom", w roku akademickim 2011/12 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Koła. W pracy naukowej prowadzonej w ramach działalności koła koncentruje się głównie na zastosowaniu metod biologii molekularnej do identyfikacji mikroorganizmów.

Gratulujemy!

30.04.2014

Program wydarzeń w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

28.04.2014obronynozibdr
W dniu 18 czerwca 2014 roku o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (nr 15), ul. Skromna 8 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamili Borowiec pt.: „Aktywności anty-cholinoesterazowe, przeciwutleniające i przeciwcukrzycowe owoców borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.) w kontekście choroby Alzheimera”.