foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

10.07.2015

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zakresie jednej kwalifikacji.

Jest to bezpłatna forma kształcenia ustawicznego, skierowana do osób zainteresowanych uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, niezależnie od posiadanego wykształcenia, skierowaną do:

·         absolwentów szkół średnich

·         studentów

·         osób bezrobotnych

·         wszystkich, którzy chcą poszerzyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe 

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kurs i zda pozytywnie egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 
Proponowne kursy:

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

T. 06

Sporządzanie potraw i napojów

T. 09

Wykonywanie usług kelnerskich

 
Nasze atuty:
 

·         Wieloletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym

·         Kompetentna kadra nauczycielska, większość nauczycieli to egzaminatorzy

·         Kształcenie zgodnie ze standardami europejskimi

·         Nowoczesne wyposażenie pracowni i warsztatów - Studio Gastronomiczne, restauracja szkolna.

Planowana forma kształcenia: stacjonarna lub zaoczna

Przewidywany czas trwania kursu: w zależności od liczby zjazdów w miesiącu 2 lub 3 semestry

 
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:
tel. 81 740 40 19e-mail: sekretariat@zs5.lublin.pl

Sporządzanie potraw i napojów- Kwalifikacja T. 06

 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

·         oceny towaroznawczej żywności;

·         prawidłowego przechowywania żywności;

·         sporządzania potraw i napojów;

·         ekspediowania potraw i napojów

·         przechowywania żywności

 

Nauczane przedmioty: 

 

·         bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii

·         język angielski zawodowy

·         podejmowanie działalności gospodarczej

·         wyposażenie zakładów gastronomicznych

·         towaroznawstwo żywności z podstawami żywienia

·         Technologia gastronomiczna

·         Zajęcia praktyczne gastronomiczne

 

      Miejscem pracy słuchacza po ukończeniu kursu mogą być:

·         zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego.

·         punkty gastronomiczne

·         możliwość zatrudnienia w restauracjach hotelowych 

·         gastronomii sieciowej,

·          firmach cateringowych

·          jak również w gastronomii na statkach lub w innych środkach transportu.

·         absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

 

Wykonywanie usług kelnerskich - kwalifikacja T. 09

 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 

·          przygotowania sali konsumenckiej do obsługi gości

·          przyjmowania zamówień od gości

·          serwowania potraw i napojów

·          sporządzania potraw w obecności gościa

·          rozliczania kosztów związanych z obsługą gości

·         obsługiwania gości w room – service

 

Nauczane przedmioty:

·         bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomi

·         język angielski zawodowy

·         podejmowanie działalności gospodarczej

·         organizacja pracy zespołu

·         podstawy żywienia człowieka

·         wyposażenie zakładów gastronomicznych

·         towaroznawstwo żywności

·         obsługa konsumenta

·         pracownia obsługi konsumenta

·         technologia gastronomiczna

·         pracownia gastronomiczna

 

      Miejscem pracy słuchacza po ukończeniu kursu mogą być:

·         zakłady gastronomiczne typu otwartego

·         restauracje hotelowe

·         gastronomia sieciowa

·          firmy cateringowe

·          jak również w gastronomii na statkach lub w innych środkach transportu.

·         absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

 
Zapraszamy

 


« wstecz