foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

28.01.2015

 

 

W dniu 28.01.2015 r. w Sali Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii przy ul. Skromnej 8 w Lublinie odbyło się, kolejne z cyklu organizowanych w ramach zacieśniania współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki oraz przemysłu spożywczego, spotkanie Rady Współpracy i Promocji Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii z przedstawicielami przedsiębiorców województwa lubelskiego. Spotkanie otworzyła Pani prof. dr hab. Izabella Jackowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przekazując następnie przewodnictwo w obradach prof. dr hab. Zbigniewowi Dolatowskiemu.

 

Celem spotkania była dyskusja nad możliwością podjęcia współpracy z zakresu transferu wiedzy i innowacji w przetwórstwie żywności. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele znanych i cenionych w województwie lubelskim przedsiębiorstw Lubella, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska OSM Piaski, Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH, Mille Sp. z o. o. oraz pracownicy Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii. Podczas spotkania prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski zaprezentował informacje o kierunkach badań naukowych Wydziału. W trakcie spotkania interesujące wystąpienia zaprezentowali dr inż. Arkadiusz Małek dyrektor Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Pani mgr Katarzyna Kremeś v-ce dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz dr Michał Bętkowski przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Prezentacje dotyczyły potencjalnej współpracy nauki z przemysłem w latach 2014-2020 oraz możliwości pozyskiwania środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu wzmocnienia transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i przetwórstwie żywności na terenie Lubelszczyzny.

 

Uczestnicy podkreślali konieczność kontynuacji spotkań i dalszej dyskusji nad sposobnością efektywnego transferu technologii z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii do przedsiębiorstw spożywczych oraz możliwościami pozyskiwania środków finansowych na realizację tego celu.

 

 
  
 
  
 


« wstecz