foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

 

 

[ KSZTAŁCENIE ZDALNE - KOMUNIKATY I INSTRUKCJE ]

19.02.2021

 

Studenci i Pracownicy realizujący zajęcia na WNoŻiB,

     
Uprzejmie informuję, że w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 realizowane będą zajęcia zgodnie z  ZARZĄDZENIEM nr 18 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 10 lutego 2021 r.  


      Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w formie zdalnej do końca kwietnia 2021 r. W maju - o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli - planowane jest wprowadzenie kształcenia w sposób hybrydowy (wykłady i część ćwiczeń online, a ćwiczenia laboratoryjne związane z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej oraz badania związane z przygotowaniem prac dyplomowych - stacjonarnie - w budynkach Uczelni w ścisłym reżimie sanitarnym).
 

Harmonogram zajęć stacjonarnych zostanie umieszczony na stronie Wydziału do 15.04.2021 r.
                                                                                                   

                                                                          Dziekan Wydziału
                                                                   prof. dr hab. Izabella Jackowska

24.02.2021
                                                      
18.02.2021
                                                                     
17.02.2021
                                                                              
16.02.2021relacje
               
     
05.02.2021relacje
                                                                                              
03.02.2021
                                                              
04.01.2021