foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: dr hab. inż. Dominik Szwajgier, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-462-33-68
e-mail: dominik.szwajgier@up.lublin.pl, www

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Pracownicy

  • mgr Agnieszka Pałka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-462-33-63
   e-mail: aga.f@op.pl
  • inż. Piotr Szypiło, starszy technik, tel. 81-462-33-85
   e-mail: piotr.szypilo@up.lublin.pl