Menu

Erasmus+ PracownicyUbezpieczenie

« wstecz

Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego ważnego w kraju pobytu:

  • w krajach UE - karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie,
  • w krajach nie będących w UE - indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie do EKUZ.

 

W przypadku, gdy uczestnik nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w polskim NFZ również jest zobowiązany do wykupienia indywidualnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z zakresem swojego ubezpieczenia.

 

Kartę EKUZ można uzyskać samodzielnie lub za pośrednictwem biura programu Erasmus+ (warunek - złożenie dokumentów w terminie 1. miesiąca przed rozpoczęciem mobilności) p. 309, budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie. 

W tym celu należy złożyć w biurze uzupełnione  dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 ( w formie  papierowej) dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (druk US-3) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 podpisuje tylko Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej. 
  2. SCAN ( w wersji elektronicznej) wypełnionego i podpisanego przez pracownika Wniosku do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

 

Kartę EKUZ można odebrać przed mobilnością osobiście w Narodowym Funduszu Zdrowia (okazując dowód osobisty).

Karta EKUZ może również zostać przez NFZ wysłana pocztą na wskazany przez Państwa adres we wniosku do NFZ (w przypadku podania adresu biura programu Erasmus+ karta EKUZ będzie do odbioru w biurze).

 

Zakres ubezpieczenia Pracownika wyjeżdżającego w celach dydaktycznych/szkoleniowych powinien obejmować: 

- ubezpieczenie zdrowotne (koszty leczenia, np. Karta EKUZ),

- ubezpieczenie od następst nieszczęśliwych wypadków (do wykupienia we własnym zakresie),

Zaleca się dodatkowo wykupienie OC.

 

Skan posiadanego ubezpieczenia przed odbiorem grantu należy przesłać na adres email: anna.debska@up.lublin.pl