Menu

Erasmus+ PracownicyUbezpieczenie

« wstecz

Uczestnik mobilności zobowiązany jest do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego ważnego w kraju pobytu:

  • w krajach UE - karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie do EKUZ,
  • w krajach nie będących w UE - indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie do EKUZ.

 

W przypadku, gdy uczestnik nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w polskim NFZ również jest zobowiązany do wykupienia indywidualnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem swojego ubezpieczenia.

 

Kartę EKUZ można uzyskać samodzielnie lub za pośrednictwem biura programu Erasmus+ (warunek - złożenie dokumentów w terminie nie później niż 1. miesiąca przed rozpoczęciem mobilności) p. 309, budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie. 

W tym celu należy złożyć w biurze (lub przesłać mailem na adres email anna.debska@up.lublin.pl) uzupełnione  dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (druk US-3) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 podpisuje tylko Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni (Uczestnik mobilności uzupełnia tylko 1-2 stronę dokumentu)
  2. SCAN (w wersji elektronicznej) lub oryginał (w Biurze programu E+) wypełnionego i podpisanego przez pracownika Wniosku do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

 

Kartę EKUZ można odebrać przed mobilnością osobiście w Narodowym Funduszu Zdrowia (okazując dowód osobisty).

Karta EKUZ może również zostać przez NFZ wysłana pocztą na wskazany przez Państwa adres we wniosku do NFZ (w przypadku podania adresu biura programu Erasmus+ karta EKUZ będzie do odbioru w biurze).

 

Minimalny zakres ubezpieczenia Pracownika wyjeżdżającego w celach dydaktycznych/szkoleniowych powinien obejmować: 

- ubezpieczenie zdrowotne (koszty leczenia (Karta EKUZ lub prywatna polisa równorzędna z EKUZ),

- ubezpieczenie od następst nieszczęśliwych wypadków (NNW do wykupienia we własnym zakresie),

Zaleca się dodatkowo wykupienie OC.

 

Skan posiadanego ubezpieczenia przed odbiorem grantu należy przesłać na adres email: anna.debska@up.lublin.pl