[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów


http://www.daad.pl

 

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austausch Dienst -DAAD) jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych i największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. W ramach swojej działalności DAAD przyznaje również stypendia na niemieckich uczelniach i w pozauniwersyteckich instytutach badawczych dla polskich studentów, doktorantów, absolwentów i naukowców. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://www.daad.pl oraz u lektorki DAAD w Lublinie (Aleksandra Bobowski-Tosiek M.A., mail: abobowski@web.de). Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2013/14 obejmuje następujące stypendia: 

 

Stypendia DAAD dla studentów

 • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów
 • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów
  przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce
 • Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

 

 • Stypendia DAAD dla absolwentów
 • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
 • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (architektura, muzyka, sztuka)

 

 • Stypendia DAAD dla doktorantów
 • Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów
 • Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów
  przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce
 • Stypendia DLR i DAAD dla kandydatów z dziedzin: astronautyka, kosmos, transport i energia

 

 • Stypendia DAAD dla naukowców (postdoc oraz z dłuższym stażem)
 • Stypendia na krótkie pobyty badawcze dla młodych naukowców
 • Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
 • Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD
 • Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców
 • Stypendia DLR i DAAD dla kandydatów z dziedzin astronautyka, kosmos, transport i energia
 • Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 


« wstecz