[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

16.11.2012

Wszystkich doktorantów (a zwłaszcza I roku), którzy złożylli wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego prosze o podanie w Dziale Spraw Socjalnych Studentów poprawnego numeru rachunku baknowego na który mają być wpłacane środki.

Jednoczesnie przypominam doktorantom, z którymi Uczelnia zawarła umowę cywilno-prawna o obowiązku comiesiecznego składania sprawozdania i rachunku.

16.11.2012studenci

 

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjął uchwałę o utworzeniu kursu dokształcającego: Masaż sportowy i relaksacyjny koni. Celem kursu jest poznanie aparatu ruchu konia w kontekście fizjologii pracy mięśni, umiejętność oceny skuteczności treningu w rozwoju sylwetki sportowej konia, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu sportowego i relaksacyjnego, poznanie termowizji jako metody wspomagającej dobór odpowiedniego masażu do indywidualnych potrzeb organizmu konia. Absolwenci kursu mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach sportów konnych, torach wyścigowych, szpitalach dla koni i in.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.cku.up.lublin.pl

 

-------------------------------------------

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Głęboka 31, pok. 126, 20-950 Lublin
tel. 081 445 66 30
e-mail: cku@up.lublin.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek  7.00-15.00

Promocja Doktorów i Wręczenie Dyplomów Wyróżniającego się Absolwenta UP w Lublinie - fotoreportaż

30.10.2012studenci
22.10.2012

15 LISTOPADA 2012 ROKU W GODZ. 14:00 – 18:30 W SALI „N” (ul. LESZCZYŃSKIEGO 7) ODBĘDZIE SIĘ OBOWIĄZKOWE,
ZAKOŃCZONE EGZAMINEM PISEMNYM, SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA DOKTORANTÓW I ROKU UP W LUBLINIE.

17.10.2012
Dnia 12 października 2012 r. JM Rektor podpisał Zarządzenie w sprawie stypendiów doktoranckich. Więcej informacji w zakładce "Ważne dla doktorantów"